Magda Klobúčniková

Fotograf Robo Kočan vstupuje na scénu slovenskej fotografie začiatkom 90. rokov. Je to obdobie štúdií na VŠVU, kedy už aktívne vystavuje a jeho fotografie sú súčasťou domácich i zahraničných prehliadok slovenskej i európskej fotografie. Rané obdobie tvorby...

Karol Maliňák

Pred časom pri práci na inom projekte som napísal, že všetko čo je v živote dôležité, sa rodí, vzniká ako dôsledok vážnych, nevyhnutných stretnutí – stretnutí ľudí, tvorcov, udalostí, podnetov, skúseností, prístupov. Výsledné dielo je tak potom samo stretnutím,...

Peter Tajkov

Spoločné výstavy autorských dvojíc sú pomerne bežné a často sa stáva, že tieto spojenia vznikajú na základe spoločných ideových východísk, či naopak formálnych kontrastov, alebo jednoducho osobného spriaznenia. Výstavy spoločných diel sú však zriedkavejšie, snáď aj z...

Elena Porubänová

Robo Kočan má schopnosť “vidieť tušené”. Tušené a chcene, uložené hlboko v podvedomí, ktoré nám sprostredkováva cez “siločiary svetla” svojich fotografii prostredníctvom nevážno – ironického, ale i poetického, až detsky hravého pohľadu na...

Juraj Kovačik a Adriana Seifertová

Robo Kočanv svojej práci kombinuje vo vzácnom pomere systematickosť s neutíchajúcou potrebou objavovať nové, technickú dokonalosť s poéziou a zábavnú hru s hlbokým ponorom do nášho nevedomia. Všetkými jeho cyklami sa tiahne na jednej strane potreba a na druhej...

Ľubo STACHO

Robo Kočan /1968/ Robo Kočan patrí k výrazným  predstaviteľom slovenskej fotografie posledných dvoch desaťročí. Jeho tvorba je rozkošatená do viacerých strán, v teritóriách ďaleko za hranicami samotnej fotografie. Podobne ako maliar s  použitím...