Obrazy pamätí 2011

Fotografie, ktoré som vytvoril k 20. výročiu V4. Z každej krajiny V4 bol vybraný jeden fotograf, ktorý mal zachytiť svojím pohľadom inú krajinu, než v ktorej žije. Ja som si vybral Poľsko. Spojením niekoľkých vrstiev fotografií z Poľska, ktoré pre mňa symbolizujú túto krajinu, som vytvoril poetické obrazy susedov od ktorých nás delia iba Tatry.