Príbehy v depozitároch 2013 - 2015

sú zábery z depozitárov galérií, ktoré som navštívil počas dvojročnej digitalizácie zbierok v projekte Digitálna galéria. Počas tohto fotografovania som si urobil niekoľko záberov v depozitároch alebo na chodbách, kde sú diela uložené a archivované. Zaujali ma súvislosti alebo konfrontácie, ktoré vznikli medzi sochami uloženými vedľa seba z rôznych období, prípadne ich zabalenie, či dočasné uloženie na chodbách.