Svetlom do tmy 1993 - 1997

Zábery fotografované na negatív 6×9 cm, technikou luminografie=kreslenie so svetlom počas niekoľko minútovej expozície alebo viacnásobná expozícia s použitím svetelných šablón.