Pohľadnice zo Štiavnice – 2021

Táto kolekcia čiernobielych FineArt archívnych, pigmentových tlači, ktoré sú ručne kolorované vznikla počas roka 2021. Pracovať na nej som začal v máji 2021 keď som bol na mesačnom, rezidenčnom pobyte v kultúrno-turistickom centre Hájovňa v Banskej Štiavnici. Nafotil som si známe aj menej známe pohľady na starú časť B.Štiavnice a v počítači som ich spájal a vrstvyl so zábermi úzkych, prevažne zarastených uličiek, ktoré vedú k banským domčekom. Výsledné foto-obrazy navodzujú pocit ako keby si príroda brala späť to čo jej človek vzal tým, že začal v nej stavať svoje domy a námestia… Ručným kolorovaním som sa snažil dodať výsledným foto-obrazom atmosféru starých fotografii alebo tlači. Názvy jednotlivých foto-obrazov sú texty = príbeh, ktorý napísala Ivana Gibová. Oslovil som ju s tým aby na vytvorené fotografie napísala krátke vety, ktoré vytvoria príbeh. Zoradenie fotiek som nechal na Ivane Gibovej.