Anjel strážený 1999 - 2002

Vyfotografované na negatív 6×9 cm bez zásahov a manipulácie. Snažil som sa zachytiť malé dieťa (moja dcéra) v kostíme evokujúcom anjelika, ktoré je ešte nevinné a zranitelné, pod ochranou aj svojích rodičov. A preto je táto myšlienka umocnená aj takýmto názvom.