Strážcovia 2019 – 2022

Zaujali ma strašiaci na súkromných políčkach Zamaguria, čo je oblasť na severe Slovenska pri Vysokých Tatrách, na hraniciach s Poľskom. Pripomenulo mi to detstvo, kedy týchto strážcov úrody bolo vidieť v našej krajine častejšie. Zaujala ma kreativita ľudí, ktorí si týchto strážcov robia s jediným zámerom – aby ochránili ich úrodu pred divými zvieratami. Nezaoberajú sa ich estetikou, vzhľadom alebo nejakou symbolikou, ako to býva v dielach umelcov, ktorých diela sú vystavované a uchovávané v zbierkach galérií. Napriek tomu vytvárajú jedinečné objekty (diela), ktoré sú vsadené do krajiny a vytvárajú tak genius loci tohto kraja. Fotografie boli odfotené v obciach Spišské Hanušovce, Ostruňa, Matiašovce, Jezersko, Veľký Lipník a i.