V Galérii mesta Levoča si môžete pozrieť výstavu …Z DRUHEJ STRANY…, ktorú máme spolu so Zbyňkom Prokopom.

Tu si môžete pozrieť niekoľko záberov z verisáže, na ktorej sme odprezentovali jednú kratšiu projekciu, na ktorú vytvoril hudbu priamo na mieste formou improvizácie Miško Smetanka. Bol to zážitok.

počas vernisáže sme odprezentovali projekciu takouto formou
úvodná miestnosť kde máme každý svoju tvorbu
moje fotky z cyklu Z TEMNOTY NA SVETLO
druhá – hlavná miestnosť kde máme spoločné diela z cyklu …Z DRUHEJ STRANY…
pohľad z hlavnej miestnosti do druhej kde mám vystavené čisto moje fotky
pohľad z mojej miestnosti do tej kde má vystavené čisto svoje diela Zbyněk Prokop
môj cyklus POCTA ZNEÚCTENÝM
v takejto metrovej forme v čb prevedení a ručne zlatené mám urobené tri ikony
niekoľko záberov z cyklu POCTA ZNEÚCTENÝM v klasickom pfarebnom prevedení ručne zlatené v starých, originálnych rámoch
miestnosť so Zbyňkovými dielami
moja inštalácia RODINNÁ TAJNIČKA VI. – PORTRÉTY DUŠÍ
posledná miestnosť kde sme nainštalovali spoločné diela vo forme lightboxov