Bohatá fotografická tvorba, kreativita, vysoká technická odbornosť, experimentácia (Robo Kočan pri tvorbe rád dokresľuje, dofarbuje, predlžuje expozície, aplikuje farebné filtre, kombinuje reálne zachytené obrazy alebo ich dopĺňa), osobitné videnie sveta a neustále objavovanie, i vyše 25 rokov výstavnej činnosti svedčia o tom, že umelecká tvorba Roba Kočana, ktorú poznám ešte od čias jeho štúdií na VŠVU v Bratislave, je dielom veľkého fotografa. Hry so svetlom, poetickosť, hravosť, ľahkosť i vážnosť zároveň, čiernobiela oživená farbou či realita doplnená fantáziou charakterizujú nejeden z jeho fotografických cyklov. I samotné názvy cyklov (Svetlom do tmy, Rajské záhrady, Anjel Strážený, Príbehy nočnej lampy, …, Portréty, Cesty, Z temnoty na svetlo, Pocta zneúcteným) otvárajú cesty i myseľ človeka a umožňujú vidieť neobjavené a objaviť ešte nepoznané. Nechať sa uviesť do svetla dialógu s umeleckým dielom, a prostredníctvom neho, so samotným umelcom, a jeho svetom.