Počas môjho mesačného, rezidenčného pobytu v Banskej Štiavnici som sa zoznámil s Petrom Jánošíkom, ktorý aj s Janom Viazaničkom rozbehli RISOGRAFIU, špeciálnu tlačiarenskú techniku (https://sk.wikipedia.org/wiki/Risograf). Rozhodol som sa to využiť a vybrali sme zatial jednu moju fotografiu, ktorú Peter pripravil na tlač, urobili sme niekoľko skúšok a úprav až sme dospeli k finálnej farebnosti a sýtosti.

Pred niekoľkými dňami mi prišiel balíček s finálnymi výtlačkami vo formáte A3. Tieto origináli sú v limitovanej edícii 100 ks, takže teraz ma čaká každý výtlačok podpísať, opečiatkovať, označiť a napísať edičné číslo. Predajná cena bude veľmi priateľska a momentálne riešime kde a ako sa budú dať kúpiť.