výstava v Budapešti

výstava v Budapešti

Od novembra 2020 je Budapešti v Slovenskom inštitúte (v predĺženom termíne) moja výstava s názvom “(NE) VŠEDNÉ”, ktorá je súčasťou fotografického fotofestivalu MESIAC FOTOGRAFIE, ktorý má 30 rokov a v novembri prebiehal v Bratislave. Výstav je sprístupnená a bude tam...