Z temnoty na svetlo

Digitálne zábery pohľadov do kupol v gruzínskych a arménskych kostoloch a kláštoroch. Ide vo väčšine o prepojenie základných geometrických tvarov ako je štvorec a kruh, ktoré používajú všetky svetové filozofie a náboženstva. Je to symbolické vyjadrenie vesmíru alebo miesta, kadiaľ stvoriteľ vchádza do chrámu. Pigmentová tlač 60 x 60 cm.