Pocta zneúcteným

Digitálne fotografie portrétov svätcov z fresiek, ktoré sa nachádzajú v Gruzinsku v kláštornom komplexe Davida Garedža z 9.st., vytesanom do skalného pohoria, v podobe menších a väčších miestnosti, ktoré tvorí hranicu medzi Gruzínskom a Azerbajdžanom. Pigmentová tlač ručne zlatené.