Svetlom do tmy 1993 - 1997

Zábery fotografované na negatív 6x9 cm, technikou luminografie=kreslenie so svetlom počas niekoľko minútovej expozície alebo viacnásobná expozícia s použitím svetelných šablón. English / Slovak

Svetlom do tmy 1993 - 1997