Rajské záhrady 1998  [11]

Rajské záhrady 1998

Vyfotografované na negatív 6x9 cm, v noci počas dlhej expozície, kedy som si baterkami vysvetlil určité rastliny a miesta čím som dosiahol divadelnú atmosféru v reálnej prírode z pohľadu chrobačej perspektívy. Fotografie sú zväčšované na rozmery cca 100 x 140 cm. English / Slovak