Bytosti starého Glamorgánu 2004  [11]

Bytosti starého Glamorgánu 2004

Fotografie robené bez zásahu na PC. Sú to čisto nájdené bytosti, ktoré môžete vidieť všade ak ste trpezlivý a chcete ich vidieť. Séria vznikla na dvojtýždňovom pobyte vo Welse (GB) oblasti Glamorgan, v projekte Lucie Benickej - Križovatky nápadov. English / Slovak