Príbehy z druhej strany 2008  [10]

Príbehy z druhej strany 2008

Fotografie, ktoré zaznamenávajú "tieňové divadlo", ktoré si vytváram s drevenými soškami Marcina Rząsu zo Zakopaného. English / Slovak